Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Ką Kauno apskrities policijos pareigūnams reikėtų pagerinti savo veikloje, kad padidėtų Jūsų pasitikėjimas Kauno apskrities policija?

Statistika:

Daugiau dėmesio skirti sunkių nusikaltimų atskleidimui
0%  
Daugiau dėmesio skirti nusikaltimų prevencijai
16.7%  
Daugiau dėmesio skirti eismo saugumui
12.5%  
Kovoti su korupcija
37.5%  
Sąžiningai dirbti ir išaiškinti daugiau nusikaltimų
12.5%  
Daugiau informuoti apie policijos darbą
4.2%  
Gerinti policijos pareigūnų profesinį pasirengimą
8.3%  
Kita
8.3%