Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Saugi seniūnija - saugus Kaunas

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                        Kauno apskrities vyriausiojo policijos

                                                                                        komisariato viršininko

                                                                            2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 20-V-942     

          

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

ORGANIZUOJAMO KONKURSO „SAUGI SENIŪNIJA – SAUGUS KAUNAS“

NUOSTATAI

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

1. Konkurso „Saugi seniūnija – saugus Kaunas“ tikslai yra skatinti Kauno miesto seniūnijų iniciatyvas telkiant gyventojus saugiai aplinkai kurti, bendradarbiauti su policija, nusikalstamumui mažinti.

2. Konkursu siekiama išrinkti Kauno miesto seniūniją, kurios patirtis kuriant saugią aplinką ir bendradarbiaujant su policija taptų pavyzdžiu kitoms miesto seniūnijoms.

 

                                        II. KONKURSO ORGANIZATORIAI

 

3. Konkursą organizuoja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) vadovybė, o su organizavimu susijusius darbus atlieka Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyris, pasitelkdamas kitus Kauno apskr. VPK struktūrinius padalinius.

 

III. KONKURSO DALYVIAI

 

4. Norą dalyvauti konkurse gali pareikšti pati seniūnija, taip pat seniūniją, kuri galėtų būti pripažinta saugiausia, gali pasiūlyti Kauno apskr. VPK teritoriniai policijos komisariatai, bendruomenių centrai arba seniūnijos gyventojai.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

5. Informacija apie konkursą „Saugi seniūnija – saugus Kaunas“, šio konkurso nuostatai skelbiami Kauno apskr. VPK interneto svetainėje, seniūnijos informuojamos Kauno apskr. VPK raštu.

6. Paraiškas konkursui „Saugi seniūnija – saugus Kaunas“ bei seniūnijų patirties, kuriant saugią aplinką, aprašymus pateikti Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyriui adresu Kaunas, Vytauto pr. 91, arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2014-12-03.

7. Seniūnija, Kauno apskr. VPK teritoriniai policijos komisariatai, bendruomenių centrai arba seniūnijos gyventojai raštu pateikia:

7.1. seniūnijų iniciatyvos, rūpinantis gyventojų saugumu (susitikimai saugumo tematika, kartu su policija arba bendruomenių centrais įgyvendinamos saugumą skatinančios ir užtikrinančios priemonės, novatoriški projektai), aprašymą;

7.2. saugios kaimynystės idėjos propagavimo aprašymą, seniūnijos teritorijoje susikūrusių saugios kaimynystės grupių ir jų narių skaičių;

7.3. seniūnijos organizuotuose renginiuose, priemonėse saugumo tematika dalyvavusių gyventojų skaičių;

7.4. informaciją visuomenei apie teigiamą patirtį, kuriant saugią aplinką seniūnijoje (straipsniai spaudoje, reportažai per televiziją, radiją, bendruomenių centrų leidiniuose ir kt.).

8. Seniūnijų patirties kuriant saugią aplinką aprašymai skelbiami Kauno apskr. VPK interneto svetainėje.

9. Seniūnijų patirties kuriant saugią aplinką aprašymai svarstomi konkurso „Saugi seniūnija – saugus Kaunas“ komisijoje. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

10. Komisija pripažįsta seniūniją konkurso nugalėtoja pagal šiuos kriterijus:

10.1. seniūnijos iniciatyva organizuotų susitikimų saugumo tematika bei kartu su policija arba bendruomenių centrais įgyvendintų saugumą skatinančių ir užtikrinančių priemonių skaičių;

10.2. seniūnijoje įgyvendintų priemonių, skirtų saugios kaimynystės idėjos propagavimui, aprašymai ir seniūnijos teritorijoje susikūrusių saugios kaimynystės grupių ir jų narių skaičių;

10.3. seniūnijos organizuotuose renginiuose, priemonėse saugumo tematika dalyvavusių gyventojų skaičių;

10.4. straipsnių apie teigiamą patirtį kuriant saugią aplinką seniūnijoje spaudoje, reportažų per televiziją, radiją, bendruomenių centrų leidiniuose ir kt. skaičius;

10.5. seniūnijoje įgyvendintų projektų, skirtų saugios aplinkos puoselėjimui, novatoriškumas ir tęstinumas.

11. Komisija svarsto teikimus, sprendžia kitus su konkursu susijusius klausimus ir pateikia savo išvadas Kauno apskr. VPK viršininkui.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

12. Komisijos išrinktai seniūnijai, konkurso „Saugi seniūnija – saugus Kaunas“ nugalėtojai, iškilmingai įteikiamas šį įvertinimą patvirtinantis pažymėjimas, pasirašytas Kauno apskr. VPK viršininko ir patvirtintas herbiniu antspaudu.

13. Seniūnijoms, dalyvavusioms konkurse, įteikiami padėkos raštai, pasirašyti Kauno apskr. VPK viršininko.

14. Į renginį, kuriame paskelbiama konkurse nugalėjusi seniūnija, kviečiami savivaldybės, visuomenės informavimo priemonių atstovai.

15. Apie konkurse „Saugi seniūnija – saugus Kaunas“ nugalėjusią seniūniją skelbiama Kauno apskr. VPK interneto svetainėje.

 

VI. KONKURSO FINANSAVIMAS

 

16. Konkursas finansuojamas iš Kauno apskr. VPK biudžeto lėšų.

 

                                                  ___________________________________

 

Aleksoto senKonkurso „Saugi seniūnija – saugus Kaunas“ 2013 m. nugalėtoja – Aleksoto seniūniją.

  

Aleksoto seniūnija 2013 m. organizavo seniūnų ir policijos pareigūnų susitikimus saugios aplinkos klausimais, gyventojams teikė informaciją apie apsisaugojimą nuo plėšikų ir vagių. Aleksoto policijos nuovados pareigūnai, padedant seniūnijos specialistams surengė 146 paskaitas, viktorinas saugaus eismo, saugios kaimynystės temomis, buvo rengiami kaimynų susitikimai, siekiant skatinti kaimynų bendravimą ištikus nelaimei. Taip pat vyko ir renginiai skirti vaikams, dviračių žygis. Kiekvienais metais, jau tradiciniu tapęs, rengiamas gražiausiai besitvarkančios sodybos ir bendrijos konkursas, skatinantis bendruomeniškumo jausmą, gerinantis seniūnijos aplinkos kokybę. Aleksoto seniūnija kartu su policijos nuovada, policijos rėmėjais 2013 m. surengė 69 reidus dėl gyvūnų laikymo taisyklių, viešosios tvarkos, nelegalios prekybos, aktyviai dalyvavo įvairiose prevencinėse priemonėse, užtikrinančiose gyventojų saugumą. Aplinkos tvarkymo akcijose, kuriose dalyvavo seniūnijos darbuotojai, policijos pareigūnai, aktyviausi Aleksoto gyventojai. Seniūnijoje veikia anoniminių alkoholikų klubas, sveikos gyvensenos senjorų klubas. Aleksoto bendruomenės tarybos sprendimu seniūnija įrengė vaikų žaidimo aikšteles, treniruoklius, krepšinio, tinklinio aikšteles, - šios priemonės skatina jaunimo, pagyvenusių žmonių užimtumą. Kiekvieną penktadienį seniūnijos darbuotojai ir policijos pareigūnai susirenka aptarti kriminogeninę situaciją, bendrus reidus. Seniūnijos teritorijoje susikūrę ir veikia 5 saugios kaimynystės grupės, pasirašytos trišalės (policijos, bendrijos, seniūnijos) sutartys. Aleksoto seniūnijoje 2013 metais dirbo 10 policijos rėmėjų.

 2013 m. buvo vykdytas gyventojų nuomonės tyrimas, kuris parodė, kad vadovaujantis gyventojų kokybės ir pasitenkinimo paslaugomis įvertinimu, policijos darbas, nusikaltimų išaiškinamumas, saugumas, valdžios ir piliečių bendravimas Aleksoto seniūnijoje vertinamas pačiais aukščiausiais balais.