Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Kab. Nr. Telefono nr. Elektroninio pašto adresas
KELIŲ POLICIJOS VALDYBOS
Chemijos g. 4B, LT-51344 Kaunas, faksas +37037303202
1. Viršininkas Danas Česnauskas 311 +370 37 30 3210 danas.cesnauskas@policija.lt
RAŠTINĖS
Kaunas Chemijos g. 4b
1. Specialistas Virginija Špokienė 309 +370 37 30 3209 virginija.spokiene@policija.lt
2. Vyresnysis raštvedys Irena Seibutienė 312 - irena.seibutiene@policija.lt
3. Raštvedys Violeta Stauskienė 312 - violeta.stauskiene@policija.lt
KELIŲ PATRULIŲ KUOPOS
Kaunas Chemijos g. 4b
1. Vadas Ramūnas Kemzūra 113 +370 37 30 3220 ramunas.kemzura@policija.lt
1-OJO BŪRIO
Kaunas Chemijos g. 4b
1. Vadas Saulius Kasiulynas 113 - saulius.kasiulynas@policija.lt
2-OJO BŪRIO
Kaunas Chemijos g. 4b
1. Vadas Vaidas Aleknavičius 112 +370 37 30 3224 vaidas.aleknavicius@policija.lt
TARNYBOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
Kaunas Chemijos g. 4b
1. Viršininkas Birutė Jasevičienė 407 +370 37 30 3213 birute.jaseviciene@policija.lt
2. Vyresnysis specialistas Šarūnė Dzimidaitė 105 +370 37 30 3231 sarune.dzimidaite@policija.lt
3. Vyresnysis specialistas Deimantas Bieliūnas 403 +370 37 30 3191 deimantas.bieliunas@policija.lt
4. Specialistas Algis Barauskas 210 +370 37 30 3193 algis.barauskas@policija.lt
5. Specialistas Liudmila Andrijūnienė 309 +370 37 30 3209 liudmila.andrijuniene@policija.lt
EISMO ĮVYKIŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS
Kaunas Chemijos g. 4b
1. Viršininkas Rasa Baltaševičienė 318 - rasa.baltaseviciene@policija.lt
2. Vyresnysis specialistas Giedrius Petrauskas 105 +370 37 30 3218 giedrius.petrauskas@policija.lt
3. Specialistas Raimundas Vekteris 204 +370 37 39 5313 raimundas.vekteris@policija.lt
4. Patrulis Saulius Petrauskas 303 +370 346 6 7823 saulius.petrauskas@policija.lt
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS
Kaunas Chemijos g. 4b
1. Viršininkas Andrius Bubulis 309 +370 37 30 3222 andrius.bubulis@policija.lt
2. Vyriausiasis specialistas Raimondas Zinkevičius 318 +370 37 30 3211 raimondas.zinkevicius@policija.lt
3. Vyriausiasis specialistas Justinas Nešvidis 310 +370 37 30 3019 justinas.nesvidis@policija.lt
4. Vyresnysis specialistas Virmantas Balčaitis 34 +370 347 6 8737 virmantas.balcaitis@policija.lt
5. Vyresnysis specialistas Neringa Grigonienė 317 +370 37 30 3217 neringa.grigoniene@policija.lt
6. Vyresnysis specialistas Arūnas Melys 304 +370 37 30 3204 arunas.melys@policija.lt
7. Vyresnysis specialistas Vilma Martišienė 304 +370 37 30 3214 vilma.martisiene@policija.lt
8. Vyresnysis specialistas Evridika Valuckienė 308 +370 37 30 3219 evridika.valuckiene@policija.lt
9. Vyresnysis specialistas Jovita Žvirblienė 318 - jovita.zvirbliene@policija.lt
10. Specialistas Austė Činikaitė 305 +370 37 30 3225 auste.cinikaite@policija.lt
11. Specialistas Vida Pliokštienė 315 +370 37 30 3215 vida.pliokstiene@policija.lt
12. Specialistas Svetlana Rozumienė 210 +370 37 30 3207 svetlana.rozumiene@policija.lt
13. Specialistas Rasa Girdauskienė 319 +370 37 30 3192 rasa.girdauskiene@policija.lt
14. Specialistas Živilė Sviderskienė 306 - zivile.sviderskiene@policija.lt
15. Specialistas Eglė Žemaitytė 306 +370 37 30 3205 egle.zemaityte@policija.lt
16. Specialistas Alma Gusienė 319 +370 37 30 3192 alma.gusiene@policija.lt
17. Specialistas Vilma Dičkuvienė 207 +370 37 30 3848 vilma.dickuviene@policija.lt
18. Specialistas Andželika Lasauskaitė 108 - andzelika.lasauskaite@policija.lt
19. Specialistas Jūratė Jonytienė 315 +370 37 30 3016 jurate.jonytiene@policija.lt
20. Specialistas Virginija Balčikonienė 303 +370 37 30 3005, +370 37 30 3215 virginija.balcikoniene@policija.lt
21. Vyresnysis postinis Sandra Ambraževičienė 317 +370 37 30 3217 sandra.ambrazeviciene@policija.lt
22. Vyresnysis postinis Ingrida Ališkevičienė 319 +370 37 30 3192 ingrida.aliskeviciene@policija.lt
23. Postinis Rūta Bačanskaitė 307 +370 37 30 3001 ruta.bacanskaite@policija.lt
24. Specialistas Violeta Šabūnienė 303 +370 37 30 3229 violeta.sabuniene@policija.lt
25. Specialistas Violeta Matiušovienė 317 +370 37 30 3217 violeta.matiusoviene@policija.lt
26. Specialistas Diana Davainytė 305 +370 37 30 3225 diana.davainyte@policija.lt
27. Specialistas Rasa Melinienė 4 +370 37 39 7384 rasa.meliniene@policija.lt
28. Specialistas Daiva Serbentienė 306 +370 30 3018 daiva.serbentiene@policija.lt
29. Specialistas Ieva Čekavičiūtė 307 +370 37 30 3001 ieva.cekaviciute@policija.lt
NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ EISMO SAUGUMUI TYRIMO SKYRIAUS
Kaunas Chemijos g. 4b
1. Viršininkas Laura Salokaitė 211 +370 37 30 3244 laura.salokaite@policija.lt
2. Vyriausiasis tyrėjas Darius Norkaitis 213 +370 37 30 3795 darius.norkaitis@policija.lt
3. Vyresnysis tyrėjas Kristina Baktytė 209 +370 37 30 3198 kristina.baktyte@policija.lt
4. Vyresnysis tyrėjas Rima Jomantaitė 213 +370 37 30 3799 rima.jomantaite@policija.lt
5. Vyresnysis tyrėjas Eugenijus Dubauskas 212 +370 37 30 3233 eugenijus.dubauskas@policija.lt
6. Tyrėjas Egidijus Pašvenskas 213 - egidijus.pasvenskas@policija.lt
7. Tyrėjas Antanas Dirvelis 213 +370 37 30 3796 antanas.dirvelis@policija.lt
8. Tyrėjas Jūratė Jeremičiūtė 2 +370 37 30 3366 jurate.jeremiciute@policija.lt
Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Kab. Nr. Telefono nr. Elektroninio pašto adresas

Duomenys gaunami iš POLIS Personalo posistemio.
Pastebėjus netikslumų kreiptis į personalo skyriaus darbuotojus.
Puslapis buvo sugeneruotas per 0.102 sekundes